Съгласие за обработване на личните данни

Съгласие за обработване на личните данни съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2704 2016

Съгласен/Съгласна съм, личните ми данни, а именно: Име, адрес, телефон, имейл да се обработват от ЕТ Генима с цел изпълнение на ангажиментите по договора в електронния сайт, а именно доставка на заявените продукти. Данните се предоставят на куриерска фирма Еконт, с цел обработване, изпращане и доставка на продукти от сайта. Данните: име, имейл, IP адрес се предоставят на Google, Facebook, с цел извършване на нализи и клиентски профили, съобразно, предлаганите и търсените стоки.

Запознат/Запозната съм с Политиката за защита на личните данни на ЕТ Генима.

Информиран/Информирана съм, че мога да изтегля съгласието си по всяко време на имейл genimaweb@gmail.com